KapcsolatHDI iroda

Elérhetőség

HDI Versicherung AG Magyarországi Fióktelepe
HU - 1134 Budapest, Váci út 45.


Vonalas telefonjaink átmenetileg nem elérhetőek. Kérjük, szíveskedjen e-mailen keresni minket. Email: office@hdi.hu

Munkatársaink

Nagy Tamás
Fióktelep-vezető, kockázatvállalás, kárrendezés – technikai és szállítmánybiztosítások
tamas.nagy@hdi.hu

Gerstnerné Puskás Ágnes
Kockázatvállalás, kárrendezés – felelősségbiztosítások
agnes.gerstner@hdi.hu

Zeller Alexandra
Kockázatvállalási, kárrendezési asszisztens – felelősségbiztosítások
alexandra.zeller@hdi.hu

Bleicher Ildikó
Kockázatvállalás, kárrendezés – vagyonbiztosítások
ildiko.bleicher@hdi.hu

Eleméry Márta
Nemzetközi programok
marta.elemery@hdi.hu

Janovics Beáta
Nemzetközi programok
beata.janovics@hdi.hu

Lipták Tímea
Pénzügy
timea.liptak@hdi.hu

Nagy Zsuzsanna
Office manager
zsuzsanna.nagy@hdi.hu

Gépjárműkárokkal kapcsolatos ügyintézés

Magyar Posta Biztosító Zrt.

Tel: +36-1-423-4278 | +36-1-423-4274
Email: karinfo@mpb.hu

Az Ön elégedettsége számunkra rendkívül fontos, így folyamtosan termékeink és szolgáltatásaink optimalizálásán dolgozunk. Mindezek ellenére adódhatnak olyan alkalmak, melyek panaszra adhatnak okot. Ilyen esetben kérem, tájékoztasson minket.

Panaszkezelés

Mit nevezünk panasznak?
A HDI Versicherung AG irányába, annak szerződéses kötelezettségéből vagy HDI által nyújtott szolgáltatásából fakadó elégedetlenség. Bárminenű biztosítási vagy kártérítési igény érvényesítésére, illetve kárrendezésre szóló felszólítás nem minősül panasznak.

Hogyan lehet a panaszt benyújtani?
A panaszt online, személyesen, telefonon, levélben vagy email-ben, az alábbi címen lehet beadni:
HDI Versicherung AG Magyarországi Fióktelepe
HU - 1134 Budapest, Váci út 45.
Tel.: +36 1 248-28-20
E-Mail: office@hdi.hu

Irodánk munkaideje az alábbi:
Hétfő – csütörtök: 8.00 – 16.30
Péntek: 8.00 – 14.00
A munkaidő után beérkező panaszok feldolgozás a következő munkanapon történik meg.

Mely adatok megadása szükségesek a panasz benyújtása során?
A panasz feldolgozásához az alábbi adatok megadása szükséges:

 • ·Az Ön elérhetőségei (neve, címe, e-mail címe, és/vagy telefonszám)
 • ·Hogyan érhetjük el Ön a legegyszerűbben?
 • ·Panaszának pontos leírása (kötvényszám, kárszám megadásával)


Mely esetben számíthat a panaszos panasza elismerésére?
Minden, a HDI számára továbbítot panaszos ügy alapos kivizsgáláson esik át. Amennyiben a vizsgálat során a panaszos nem támasztható alá, a HDI álláspontja alapos indoklással kerül megküldésr a panaszos számára.

Mennyi ideig tart a panaszos ügy feldolgozása?
Amint a panasz beérkezik hozzánk, azonnal továbbításra kerül az azt feldolgozó egységhez, ill. rögzítésre kerül a belső panaszosnyilvántartásba, melyről Ön (a feldolgozáshoz továbbiakban szükséges adatok, információk megnevezésével) visszaigazolást kap.
A panaszos ügyek feldolgozása – normál esetben – 5 munkanapon belül megtörténik. Amennyiben ezen idő nem lenne elégséges a feldolgozásra, arról tájékoztatást küldünk, melyben megadásra kerül a feldolgozás várható időszükséglete.

Hová fordulhatok még panaszos ügyeimmel?
Amennyiben nem elégedett panaszának elintézésével, az alábbi helyekhez fordulhat még:

 • ·Budapesti Békéltető Testület
  Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
  Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
  E-Mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu


Ki az illetékes nemzeti felügyeleti hatóság?
Magyar Nemzeti Bank
Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Telefon: + 36 80 203 776
E-Mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu
Levélcím: 1534 Budapest BKKP Postafiók: 777

Ki a HDI Versicherung AG illetékes felügyeletei szerve?
Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA)
Verbraucherinformation & Beschwerdewesen
Otto-Wagner-Platz 5
A-1090 Wien
E-Mail: fma@fma.gv.at

Panaszbejelentő

Néha nem minden úgy megy, mint az szeretnénk. Az alábbiakban tájékoztathat minket, ha ilyen üggyel találkozott volna a közös munkánk során.

Kérem, töltse ki az alábbi mezőket:


Előnyben részesített kapcsolatfelvétel*

 • 22 + 3 =

Másolat küldése a saján e-mail címre.
Adatai az Adatvédemi Tájékoztató alapján, a vonatkozó adatvédemi előírásoknak megfelelően kerülnek felhasználásra.