Adatvédelem a HDI Versicherung AG-nál

Tisztelt Érintett!

Az Ön munkáltatója és/vagy a kártérítésre kötelezett személy, valamint a HDI Versicherung AG Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: HDI) közötti felelősségbiztosítási szerződésből származó követelések megítéléséhez szükséges mértékben az Ön biztosítási titoknak minősülő adatait is kezeljük, tároljuk, továbbá feldolgozzuk és továbbítjuk. Az adatkezelés és adatfeldolgozás célhoz kötötten történik, az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságáról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) valamint a 2016/679/EU számú Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation, GDPR).alapján. Az Infotv., valamint a GDPR rendelkezései alapján a HDI adatkezelőnek illetve adatfeldolgozónak minősül. Az Infotv., valamint a GDPR előírása alapján, jelen tájékoztató formájában teszünk eleget azon kötelezettségünknek, hogy érintetteket az adatkezeléssel kapcsolatban felmerülő minden tényről egyértelműen és részletesen tájékoztassuk.

A HDI elkötelezett az Érintettek személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja Érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A HDI kijelenti, hogy tiszteletben tartja az Érintettek személyhez fűződő jogait. A rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal, a 2016/679/EU Általános Adatvédelmi Rendelettel (General Data Protection Regulation, GDPR) összhangban, a jelen adatkezelési szabályzatnak megfelelően kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A HDI adatkezelési tevékenységével kapcsolatosan felmerülő információk, a Szabályzat mindenkor érvényes verziója folyamatosan elérhető www.hdi.hu címen.

A HDI fenntartja a jogot a jelen Szabályzat bármikor történő megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben és megfelelő módon értesíti az Érintetteket.